English
4-5
Ekim
2018
TÜRKİYE'NİN YÜZYILI VE GELECEĞİ
ULUSLARARASI GENÇLİK SEMPOZYUMU
ULUSLARARASI GENÇLİK SEMPOZYUMUNUN AMACI

İstanbul Sultangazi Belediyesi tarafından, Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği: Uluslararası Gençlik Sempozyumu” 04-05 Ekim 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Uluslararası sempozyuma, dünyadan ve Türkiye’den akademisyenlerin, üniversite öğrencilerinin, STK’ların, ilgili kurum ve kuruluşların katılması hedeflenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına çok az zaman kala, gençlere yönelik ilginin artması ve Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus, sempozyum konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur.

Yaşamın her alanında gençlik sorunları sosyal, ekonomik ve kültürel alanda çeşitlenerek karşımıza çıkmaktadır. Küresel ve bölgesel değişimlerin ortaya çıkardığı yeni imkân ve tehditler, gençliğin korunmasını ve geleceğe hazırlanmasını daha acil bir konu haline getirmiştir. Bunun yanı sıra son 15 yılda sistemli bir biçimde gençlere yönelik artan hizmet ve faaliyetlerin değerlendirilmek istenmesi, günümüz Türkiye’si ve gelecekteki gençlik konusunun sempozyumda ele alınıp ayrıntılı olarak işlenmesini gerekli kılmaktadır.

Sempozyumun amacı, Sultangazi Belediyesi başta olmak üzere, gençlik faaliyetleri yürüten yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına, günümüzde gençlerin geleceğe yönelik beklentileri ve talepleri ile karşılaştıkları sorunlar için yeni bir perspektif sunmak ve politika önerileri geliştirmektir. Sempozyum, beş ana ve bir özel oturumdan oluşacaktır.

İstanbul Üniversitesi, Argetus Araştırma, İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul Düşünce Vakfı, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) ile Albayrak Medya Grubu’nun (Yeni Şafak, TVNET) desteklediği sempozyum, bilimsel danışma kurulu ve düzenleme kurulu tarafından yürütülecektir. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler tarafından aşağıda belirtilen temalar altında, otuzdan fazla kişinin özgün konu başlıklarını işlemesi amaçlanmaktadır.

Temalar
1. ‘Siyaset, Birey ve Devlet’
2. ‘Ekonomi, Girişimcilik ve Yöneticilik’
3. ‘Eğitim, Kültür, Bilim ve Teknoloji’
4. ‘Sosyal Medya ve Dijital Dönüşüm’
5. ‘Din, Ahlak, Medeniyet ve Toplum’
6. Özel Oturum: ‘Gençler, Gençliği Anlatıyor’

DEVAMI

KONUŞMACILAR

OTURUM BAŞKANLARI

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
 • Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz

  İstanbul Üniversitesi (Başkan)

 • Prof. Dr. Kadir Canatan

  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • Prof. Dr. Sami Şener

  Doğuş Üniversitesi

 • Prof. Dr. Ergün Yıldırım

  Marmara Üniversitesi

 • Prof. Dr. Veysel Bozkurt

  İstanbul Üniversitesi

 • Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci

  Ibn Haldun Üniversitesi

 • Doç. Dr. Alev Erkilet

  İstinye Üniversitesi

 • Doç. Dr. Yunus Kaya

  İstanbul Üniversitesi

 • Doç. Dr. Suvat Parin

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • Öğr. Üyesi Abdülhakim Beki

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

YÜRÜTME KURULU
 • Fevzi Dülger

  Belediye Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Başkanı

 • Aytekin Sarıçan

  Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 • Sedat Tunç

  FSM İletişim Organizasyon, Organizasyon Direktörü

 • Osman Aynacı

  FSM İletişim Organizasyon, Organizasyon Koordinatörü

 • Erol Erdoğan

  ARGETUS Araştırma Danışmanı

 • Mehmet Aslan

  ARGETUS Araştırma Direktörü

 • Dr. Halil İbrahim Erbay

  İstanbul Düşünce Vakfı Başkanı

 • Halit Bekiroğlu

  Türkiye Gençlik STK’ları (TGSP) Platformu Başkanı

ÖZEL OTURUM
 • Ahmet Rıfat ASILSOY

  İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler, İstanbul Düşünce Vakfı Üyesi

 • Aybike Umay KOÇ

  İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler 3. Sınıf Öğrencisi, Damla Topluluğu Kulübü Başkanı

 • Doğukan GEZER

  Nişantaşı Üniversitesi, Siyasal İletişim Yüksek Lisans Programı, gzt.com Yayın Müdürü

 • Dilara Havva FERLİ

  Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler Bölümü, TÜRK KIZILAYI İstanbul Şube Üyesi

 • Furkan BECERİKLİ

  İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Mezunu, Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi - Başkan Vekili

 • Hasan Tarık YUMUŞAK

  İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler 4.Sınıf Öğrencisi, Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı

 • Hussein ALHASSAN – Gana Cumhuriyeti

  29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam Yüksek Lisans Programı

 • Muhammed Talha DADAK

  İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, İlim Yayma Cemiyeti Üyesi

 • Nurseda HELVA

  Beykent Üniversitesi Makina Mühendisliği 2. Sınıf öğrencisi, TÜRGEV Üyesi

 • Ramazan ARAP

  Anadolu Üniversitesi , Web Tasarımı Bölümü, Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi – Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı

 • Samet PAÇACI

  Sakarya Üniversitesi , Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sabahaddin Zaim Üniversitesi İşletme Yönetimi, Yedi Hilal Genel Başkan Yardımcısı, Seferber Dergisi İmtiyaz Sahibi

 • Sena Fatma ÇİFCİBAŞI

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi, Genç Memur-Sen Üyesi

 • Ubeydullah ERDOĞAN

  İbn Haldun Üniversitesi Medya İletişim Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi, Türkiye Gençlik Dergileri Birliği (TÜRGEDEB) Başkan Vekili

SEMPOZYUM PROGRAMI

 • BİRİNCİ GÜN

  4 EKİM 2018 PERŞEMBE
 • İKİNCİ GÜN

  5 EKİM 2018 CUMA
 • 10:00
 • Açılış Konuşması

  Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay

 • Gençlik Araştırması Raporunun Özet Sunumu

 • Sempozyum Bilim Kurulu Adına

  Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ün Konuşması

 • Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı

  Bilal Erdoğan’ın Konuşması

 • Gençlik ve Spor Bakanı

  Mehmet Kasapoğlu’nun Konuşması

 • 12:30
 • Öğle Arası

 • 14:00
 • 1. OTURUM KONU: DİN, AHLAK, MEDENİYET VE TOPLUM

  14:00 - 15:40
 • OTURUM BAŞKANI

  ARGETUS Araştırma Danışmanı, İlahiyatçı, Sosyolog: Erol Erdoğan

 • Tarih ve Gelenek ile Modern Kültür ve Küreselleşme Arasında Gençlerin Kimlik Oluşumu

  Prof. Dr. Sami Şener, Doğuş Üniversitesi

 • Gençlerde Sekülerleşmenin Sınırları ve Dindarlık

  Assoc. Prof. Dr. Norizan Abdul Ghani, University Sultan Zainal Abidin (Kuala Terengganu Darul Iman – Malaysia)

 • Mahrem İlişkilerde Gençlerin Meşruiyet Algısı ve Değişim

  Dr. Necdet Subaşı, Millî Eğitim Bakanlığı, Bakanlık Müşaviri

 • Gençler Arasındaki Anlam ve Manevi Arayış Sömürüsü Olarak Yeni Dinsel Hareketler: FETÖ, DEAŞ, Adnan Oktar Grubu vb.

  Prof. Dr. Ergun Yıldırım, Marmara Üniversitesi

 • 15:50
 • 2. OTURUM KONU: SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

  15:50 - 17:30
 • OTURUM BAŞKANI

  Gazeteci TV Programcısı: Betül Soysal Bozdoğan

 • Gençlerde Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Ortaya Çıkardığı Bencillik ve Yalnızlaşma

  Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi

 • Radikalleşme ve Dezenformasyon Alanı Olarak Sosyal Medya: Terör Propagandası ve Marjinal Fikirlerin Ana Akımlaşması

  Doç. Dr. Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi

 • İnternet, Sosyal Medya ve Dijital Ortamın Gençlere Sunduğu Sınırsız İmkânlar

  Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, Universitas Udayana (Bali – Endonezya)

 • Gençler Arasında Teknoloji Bağımlılığı ve Bir Kaçış Mecrası Olarak Sanal Dünya: İnternet ve Sosyal Medya Kullanımının Gençlerin Ailevi ve Toplumsal İlişkileri Üzerindeki Etkisi

  Prof. Dr. Ünal Şentürk, İnönü Üniversitesi

 • 17:40
 • ÖZEL OTURUM: GENÇLER, GENÇLİĞİ ANLATIYOR

  17:40 - 19:00
 • MODERATÖR

  Şair, Senarist, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı: İsmail Kılıçarslan

 • İstanbul’daki Üniversite ve STK’lardan Gençler

 • 09:00
 • AÇILIŞ KONFERANSI

  09:00 - 09:40
 • Haluk Bayraktar'ın Konuşması

  T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Baykar Genel Müdürü

 • 10:00
 • 3. OTURUM: EĞİTİM, KÜLTÜR, BİLİM VE TEKNOLOJİ

  10:00 - 11:40
 • OTURUM BAŞKANI

  TGSP Başkanı: Halit Bekiroğlu

 • Ebeveyn ve Okulların Tasarımı Olarak Gençler: Proje Çocuklardan Proje Gençliğe

  Uzm. Klinik Psk. Rukiye Karaköse, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 • Uluslararası Eğitim ve Türkiye: Yurt Dışından Gençlerin Türkiye’deki Üniversitelere Karşı İlgileri

  Prof. Dr. Kudret Bülbül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Gençler Arasında Teknoloji Erişimi ve Kullanımının Sosyo - Ekonomik ve Bölgesel Farklılıkları Azaltmadaki Rolü

  Doç. Dr. Suvat Parin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • Üniversite Dışı Sivil, Akademik Eğitim ve Çalışmalardan Beklentiler ve Neticeleri

  Dr. Öğrt. Gör. Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi

 • 12:00
 • Öğle Arası

 • 14:00
 • 4. OTURUM: SİYASET, BİREY VE DEVLET

  14:00 - 15:20
 • OTURUM BAŞKANI

  İstanbul Düşünce Vakfı Başkanı: Dr. Halil İbrahim Erbay

 • Gençlerin Siyaset ve Devlet Algısı: Yeni Türkiye ve Başkanlık Sisteminde, Gençlerin Yeri ve Rolü

  Prof. Dr. Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi

 • 15 Temmuz vb. Kriz Dönemlerinde Gençlik Mobilizasyonunun Oynadığı Rol

  Dr. Öğrt. Gör. Hüseyin Alptekin, Şehir Üniversitesi

 • Gençlik Profilinin Oluşumunda Tüketim Alışkanlıkları ve Bireyselleşmenin Rolü

  Doç. Dr. Alev Erkilet, İstinye Üniversitesi

 • 15:30
 • 5. OTURUM: EKONOMİ, GİRİŞİMCİLİK VE YÖNETİCİLİK

  15:30 - 17:00
 • OTURUM BAŞKANI

  Gazeteci - TV Programcısı: Seda Akbay

 • Gençler, Yeni Ekonomi ve Yeni Kuşak Meseleler: İnovasyon, Endüstri 4.0 ve Sürdürülebilir Büyüme

  Prof. Dr. Tuğrul Keskin, Shanghai University

 • Genç İşsizliğine ve Girişimciliğe Etkisi Açısından Diploma Enflasyonu ve “İyi İş” Talebi

  Prof. Dr. Glenn D. Dawes, James Cook University (Australia)

 • Geleceği Aramak: Gençler Arasında Yurt Dışında Çalışma Talebi ve Beyin Göçü Problemi

  Dr. Öğrt. Gör. Neslihan Arslan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

 • Gençleri Küresel Rekabete Hazırlamada Devlet ve STK’ların Rolü

  Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Mimar Sinan Üniversitesi

 • 17:15
 • KAPANIŞ OTURUMU: SEMPOZYUM DEĞERLENDİRMELERİ

  17:15 - 18:30
 • Kapanış

  Sempozyum Sonuç Bildirgesi, Sempozyum Değerlendirmesi

 • 18:30
 • Akşam Yemeği